اگر چه در دل من قـصه‌ها فـراوان است            ولی چه سود و چه حاصل، که دشمنِ جان است

سروده ها واشعار

 

 

آنچه بماند همه حسن است و ياد
مى‏خوام بگم به آدما يه چيزى        يه چيز كم نظير و تند و تيزى
آى آدما، بهر چه در عذابيد            به هر كجا تشنه نون و آبيد
هم ديگه را هُل مى‏ديد و مى‏زنيد        براى چه، حق هَمامى بريد
آى آدما، ديده دل وا كنيد            يه فكريَم به حالِ فردا كنيد
عمرِ گرانمايه رود مثل باد            آنچه بماند همه حُسن است و ياد
آى آدما با هم مدارا كنيد            ازدلِ هم، بندِ هوس واكنيد
با چه دلى اين همه نامردمى            سرزند از شيطنت و كژدمى

 

آنچه بماند همه حسن است و ياد
مى‏خوام بگم به آدما يه چيزى        يه چيز كم نظير و تند و تيزى
آى آدما، بهر چه در عذابيد            به هر كجا تشنه نون و آبيد
هم ديگه را هُل مى‏ديد و مى‏زنيد        براى چه، حق هَمامى بريد
آى آدما، ديده دل وا كنيد            يه فكريَم به حالِ فردا كنيد
عمرِ گرانمايه رود مثل باد            آنچه بماند همه حُسن است و ياد
آى آدما با هم مدارا كنيد            ازدلِ هم، بندِ هوس واكنيد
با چه دلى اين همه نامردمى            سرزند از شيطنت و كژدمى

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مختصری از ما

دكتر مصطفى شيروى خوزانی، متولد خمینی شهر اصفهان، تاریخ 1337خورشیدی، داراى مدرك دکترای زبان و ادبيات عربى از دانشگاه تهران. دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه قم ، با سابقه دروس حوزوى: منطق ، فلسفه و چندین سال دروس خارج فقه و اصول.