اگر چه در دل من قـصه‌ها فـراوان است            ولی چه سود و چه حاصل، که دشمنِ جان است

آقابابایی
سال 1355
بدون شرح
با شهید عسگری فرد
تعاون
طلبگی
همایش
جلسه دفاع
حاج حسن
دکتر انوار
دکتر شکیب-رضایی
جوانی کجایی؟
 
 

مختصری از ما

دكتر مصطفى شيروى خوزانی، متولد خمینی شهر اصفهان، تاریخ 1337خورشیدی، داراى مدرك دکترای زبان و ادبيات عربى از دانشگاه تهران. دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه قم ، با سابقه دروس حوزوى: منطق ، فلسفه و چندین سال دروس خارج فقه و اصول.