اگر چه در دل من قـصه‌ها فـراوان است            ولی چه سود و چه حاصل، که دشمنِ جان است

amin
سهیل
نوۀ گل محمد حسین
محمد حسین نوۀ عزیزم
نوه عزیزم علیرضا
نوه عزیزم علیرضا
گل نوه محمدحسین
گل نوه علیرضا
 
 

مختصری از ما

دكتر مصطفى شيروى خوزانی، متولد خمینی شهر اصفهان، تاریخ 1337خورشیدی، داراى مدرك دکترای زبان و ادبيات عربى از دانشگاه تهران. دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه قم ، با سابقه دروس حوزوى: منطق ، فلسفه و چندین سال دروس خارج فقه و اصول.