اگر چه در دل من قـصه‌ها فـراوان است            ولی چه سود و چه حاصل، که دشمنِ جان است

فعالیت های اجرایی

ردیف

نوع فعالیت

محل

شماره و تاریخ ابلاغ

از تاریخ

تا تاریخ

مدت

1

مدیر گروه عربی

دانشگاه قم

1/65998

10/1/1376

10/12/1375

17/9/1378

33ماه

2

مدیر گروه عربی

دانشگاه قم

1/5391

27/10/1378

27/10/1378

17/9/1380

24ماه

3

مدیر گروه عربی

دانشگاه قم

1/8118

20/10/1380

17/9/1380

17/9/1382

24

ماه

4

عضو کمسیون موارد خاص

دانشگاه قم

5414/87

6/8/1381

6/8/1381

6/8/1383

24

ماه

5

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه قم

1/2364

25/2/1381

20/3/1381

20/12/1389

  8 سال و9
ماه

 

6

عضو هیأت نظارت و ارزیابی استان قم

وزارت علوم

16974/23

20/9/1386

20/9/1386

20/9/1389

24

ماه

7

عضو شورای عالی دانشگاه

دانشگاه قم

1/9119

17/11/1381

1/4/1381

 

 

 

8

عضو شورای پوهشی دانشگاه

دانشگاه قم

2830/6

28/2/1381

28/2/1381

28/2/1382

12

ماه

9

عضو شورای پوهشی دانشگاه

دانشگاه قم

2961/6

3/8/1382

15/1/1386

 

 

10

عضو شورای پوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه قم

6/4074

25/3/1388

25/3/1388

20/12/1389 

 

 

 

11

عضو کمیته جذب بورس

دانشگاه قم

1/7701

15/7/1386

15/7/1386

 20/12/1389 

 

 

 

12

عضو کار گروه بررسی توانایی علمی گروه تربیت بدنی

دانشگاه قم

1/1890

14/2/1388

14/2/1388

20/12/1389 

 

 

 

 

13

عضو کار گروه بررسی توانایی علمی گروه کتابداری

دانشگاه قم

1/1885

14/2/1388

14/2/1388

20/12/1389 

 

 

 

 

14

عضو کار گروه بررسی توانایی علمی گروه حسابداری

دانشگاه قم

1/1880

14/2/1388

14/2/1388

 20/12/1389 

 

 

 

15

عضو کار گروه بررسی توانایی علمی گروه فارسی

دانشگاه قم

1/1877

14/2/1388

14/2/1388

20/12/1389 

 

 

 

 

16

عضو کار گروه بررسی توانایی علمی گروه عربی

دانشگاه قم

1/1867

14/2/1388

14/2/1388

20/12/1389 

 

 

 

 

17

عضو کار گروه بررسی توانایی علمی گروه علوم تربیتی

دانشگاه قم

1/1882

14/2/1388

14/2/1388

20/12/1389 

 

 

 

 

 18

عضو شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني

 دانشگاه قم

15885
1390/8/1

 1390/7/1

1392/7/1

24 ماه

19

 

 

20

مدير گروه زبان و ادبيات عربي

عضو كميته ترفيع دانشكده

دانشگاه قم
دانشكده ادبيات

دانشگاه قم
دانشكده ادبيات

91/3691/ د
1391/6/111391/11/30

 1391/6/4

 

 

 1391/12/1

1393/7/16

 

 

دو سال

 

 

25 

 ماه

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مختصری از ما

دكتر مصطفى شيروى خوزانی، متولد خمینی شهر اصفهان، تاریخ 1337خورشیدی، داراى مدرك دکترای زبان و ادبيات عربى از دانشگاه تهران. دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه قم ، با سابقه دروس حوزوى: منطق ، فلسفه و چندین سال دروس خارج فقه و اصول.