اگر چه در دل من قـصه‌ها فـراوان است            ولی چه سود و چه حاصل، که دشمنِ جان است

  • زندگینامه
  • کتابها
  • مقالات
  • پایان نامه ها

مصاحبه زيرابتدا با روابط عمومی دانشگاه قم انجام شده و بخشی از آن در مجله دانشگاه به چاپ رسيده است.سپس ویرایش و مورد باز نگری قرار گرفته است.

 

جناب آقای دکتر شیروی

  1. لطفاً خودتان را معرفی كنيد:

هر که مرا شناسد، شناسد و هر که مرا نشناسد خودما معرفی کنم تا بشناسد. بنده اردیبهشت سال 1337 در یک خانوادة معمولی و مذهبی و در یکی از شهرهای استان اصفهان که در گذشته‌ به نام "سده" معروف بوده متولد شدم.

 مطالعه بیشتر

مطالعه بیشتر

گنجینۀ نکته و حکمت از روشندلان نابینا "ترجمه کتاب نکت الهمیان فی نُکت العُمیان" (صفدی)

عرض جديد في تعليم النحو العربي

گلچيني متفاوت از نظم دوره جاهلي وأموى

تعلیم المکالمه لغیر الناطقین بالعربیه

محاورات فی تاریخ الادب العربی

امام علی (ع) در اشعار عربی معاصر

مطالعه بیشتر

1. بازتاب زندگی علی (ع) و صفات بی بدیل ایشان در اشعار عربی معاصر/ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی    دانشگاه تهران/ دوره 52/شماره 164/  سال 1381/ علمی پژوهشی ISC / مصطفی شیروی خوزانی.

2. مقایسه ساختار تشبیهات مخزن الاسرار و مطلع الانوار/ مجله فنون ادبی/ سال دوم شماره 2 1389/ علمی پژوهشی ISC / علیرضا نبی لو  و مصطفی شیروی خوزانی.

3./ 2012/  علمی پژوهشی ISC/ مصطفی شیروی خوزانی.

4. بررسی خلق و خوی حضرت علی (ع) از منظر شاعران معاصر عرب/ پژوهش نامه علوی/ سال اول شماره اول/1389/ علمی پژوهشی ISC/ مصطفی شیروی خوزانی.

5.تبلور ویژگیهای حکومت عدالت محور علوی در شعر معاصر/ فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه/ / سال اول شماره اول/ 1392/ علمی پژوهشی ISC/ مصطفی شیروی خوزانی. محمود رضا توکلی.

6. خلاف الشعراء الجاهلین مع زوجاتهم، اسبابه و نتایجه/ / مجلة اللغة العربیة وآدابها  / سال یازدهم  شماره  4 / 1436 هـق / علمی پژوهشی ISC/ مصطفی شیروی خوزانی.

7. ترجمه های تحت اللفظی معاصر قرآن کریم به زبان فارسی، برتری ها و کاستی ها/ مطالعات ترجمه قرآن و حدیث  (دانشگاه تربیت مدرس)/ سال اول شماره 2 / علمی پژوهشی ISC/ مهدی ناصری مصطفی شیروی محمود رضا توکلی.

8. سيد حميرى در محضر قرآن،/ مجلّه صحيفه مبين/  شماره-47/  علمی پژوهشی/ مصطفی شیروی

9. Review and Analysis of “Abgharie Al-Sharif Al-razi”/ Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanitie- اکتبر 2012.

10. پندها و نکته های حکمی در اشعار ابوالحسن تهامی/ دوفصلنامه علوم ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی)/بهار  سال 1386/ مصطفی شیروی خوزانی.

11. سید حِمیَری و جلوه های آیات قرآن در اشعارش/ / دوفصلنامه علوم ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی)/ پاییز 1385/ مصطفی شیروی خوزانی..

12. سیره حضرت زهرا (ع) در گفتار اهل سنت/ فصلنامه بانوان شیعه/ بهار سال 1388/ مصطفی شیروی خوزانی، عزت الله مولایی نیا، محمود رضا توکلی.

13.سیمای امام علی (ع) در شعر عبدالمنعم الفرطوسی/ همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات/ محمود رضا توکلی، مصطفی شیروی

14. فرخی یزدی، استبداد ستیزی و شعر کارگری/ ششمین همایش بین المللی «انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی»/ محمود رضا توکلی، مصطفی شیروی

مطالعه بیشتر

راهنمايي پايان نامه كارشناسى ارشد
1. بررسي و نقد ترجمة ضمير فصل در ترجمة فولاد وند و آيت الله مكارم شيرازي و مجتوي
عباس صفرعلي فرخاني
2. بررسي تطبيقي اشعار علويه درشعر پنجاه شاعر معاصر فارسي و عرب
حسين طاها نيا
3. قتباس از قرآن و حديث در شعر صاحب بن عباد
آمنه دوستاني

مطالعه بیشتر

دکتر مصطفی شیروی

مصاحبه زيرابتدا با روابط عمومی دانشگاه قم انجام شده و بخشی از آن در مجله دانشگاه به چاپ رسيده است.سپس ویرایش و مورد باز نگری قرار گرفته است.

 

جناب آقای دکتر شیروی

  1. لطفاً خودتان را معرفی كنيد:

هر که مرا شناسد، شناسد و هر که مرا نشناسد خودما معرفی کنم تا بشناسد. بنده اردیبهشت سال 1337 در یک خانوادة معمولی و مذهبی و در یکی از شهرهای استان اصفهان که در گذشته‌ به نام "سده" معروف بوده متولد شدم.

 مطالعه بیشتر

شعر برگزیده

گزیده ای از دیوان شعر دکتر مصطفی شیروی

Jame 

جامعه در فکر دوا نیست


عُمریست که این شیرَوی از غصه مریض است
اما چه کند ، جامعه در فکر دوا نیست

 

مختصری از ما

دكتر مصطفى شيروى خوزانی، متولد خمینی شهر اصفهان، تاریخ 1337خورشیدی، داراى مدرك دکترای زبان و ادبيات عربى از دانشگاه تهران. دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه قم ، با سابقه دروس حوزوى: منطق ، فلسفه و چندین سال دروس خارج فقه و اصول.